Ontdreuningsmateriaal

EASY Noise Control is leverancier van diverse ontdreuningsmaterialen (ook wel antidreun genoemd), zoals EASYdemp ontdreuningsplaten en diverse ontdreuningspasta's.

Werking Anti dreun
Wanneer een vaste stof in trilling wordt gebracht, breidt deze zich snel uit door het materiaal. Hoe snel dit gaat is onder meer afhankelijk van het soort materiaal, de dikte en de vorm er van. Door deze trillingen straalt het materiaal geluid af aan de omgeving. Door het toepassen van een ontdreuningsmateriaal (antidreun) wordt de trilling in het plaatmateriaal verminderd en neemt de geluidsafstraling af.

EASYdemp
EASY Noise Control levert ontdreuningsplaten onder de naam EASYdemp. Deze anti dreunplaten wordt verkocht in twee varianten:
EASYdemp ontdreuningsplaten - speciaal voor het ontdreunen van zwaardere plaatdelen. Deze anti dreunplaten hebben door de relatief hoge massa tevens een geluidsisolerende werking.
EASYdemp Light ontdreuningsstroken - ontdreun lichtere plaatmaterialen, zoals aluminium gevelelementen, met EASYdemp Light ontdreuningsstroken.